Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů | ADIP

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě je kupující – spotřebitel oprávněn obrátit se se svým návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na www.coi.cz nebo https://adr.coi.cz/.