Zpětný odběr baterií

 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. je vyřazená autobaterie, jakmile neslouží původnímu účelu, nebezpečným odpadem a každá osoba je povinná se jí zbavovat podle tohoto zákona. 

Možnost výkupu baterií na našich prodejních místech.

Podmínky zpětného odběru:
Autobaterie nesmí být poškozeny tak, aby docházelo k úniku a nesmí nést na povrchu stopy kyselin nebo louhů. 
Autobaterie budou k provedení zpětného odběru přijímány bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez jakékoli vazby na koupi nové autobaterie.