Zpětný odběr baterií | ADIP

Zpětný odběr baterií

 

Podle zákona č. 542/2020 Sb. je vyřazená autobaterie, jakmile neslouží původnímu účelu, nebezpečným odpadem a každá osoba je povinná se jí zbavovat podle tohoto zákona. 

Možnost výkupu baterií na našich prodejních místech.

Podmínky zpětného odběru:
Autobaterie budou k zpětnému výkupu přijaty pouze s vazbou na koupi nového akumulátoru.