Mann Filter

Mann Filter

O SPOLEČNOSTI
Společnost MANN+HUMMEL (CZ) se v roce 1998 stala 100% vlastnictvím německého koncernu MANN+HUMMEL GmbH, který jakožto vývojový partner a sériový dodavatel zaujímá přední místo ve výrobě a vývoji filtrů pro automobilový a strojní průmysl.
Ve výrobním závodě v Nové Vsi na Třebíčsku se vyrábějí kapalinové filtry pro automobilový průmysl, vzduchové filtry pro automobilový a strojírenský průmysl a filtrační vložky pro nezávislý trh s náhradními díly vlastní značky. Značka MANN-FILTER je nejsilnější zahraniční značkou filtrů v České rebuplice a na Slovensku. MANN+HUMMEL (CZ) v Nové Vsi vyrábí přibližně 20 milionů filtrů ročně a zajišťuje odbyt výrobků MANN-FILTER na regionálních trzích.

filtry MANN-FILTER

Výhody filtrů MANN-FILTER

 • výrobky v kvalitě originálních dílů
 • tradiční dodavatel pro prvovýrobu předních světových výrobců
 • produkty, které nezatěžují životní prostředí
 • optimální ochrana a bezpečnost
 • vlastní výzkumná a vývojová práce
 • kontrola kvality na všech stupních výroby


VZDUCHOVÉ FILTRY
Čistý nasávaný vzduch je základem pro bezproblémové jízdy. Se vzduchem se však nasávají nečistoty, jako např. částice, saze, jemný prach atd. Následkem je pak to, že nečistoty pronikají do spalovacího prostrou, kde dochází k vytváření rýh a předčasnému opotřebení motoru. Také je poškozena nebo zcela zničena funkce elektronických komponentů, jako např. snímače, které se nacházejí mezi sáním a spalovacím motorem.

Funkce vzduchových filtrů MANN-FILTER
Vzduchové filtry MANN-FILTER vykonávají mnoho důležitých funkcí. Z nasávaného vzduchu filtrují nečistoty jako např. prach, pyly, písek, saze nebo dokonce i kapky vody. Zajistí tak, aby se do spalovacího prostoru dostal pouze čistý vzduch. Tyto filtry mají i další důležité funkce: snižují hluk sání, regulují vstupní proud vzduchu směrem k váze vzduchu a utěsňují přilehlé komponenty.

vzduchové filtry MANN-FILTR

Výhody filtrů MANN-FILTER

 • spolehlivost během celého servisního intervalu
 • nejvyšší schopnost odloučení nečistot
 • malá tlaková ztráta
 • stoprocentní těsnost díky pravidelným skladům papíru a lepeným spojům 
 • speciální tzv. rylování skladů pro větší stabilitu
 • speciální impregnace zabraňující absorpci vody
 • speciální nehořlavá media

 

PALIVOVÉ FILTRY
Základním předpokladem bezproblémové jízdy je čisté palivo. To je dopravováno palivovým čerpadlem přímo do vstřikovacího zařízení, příp. do karburátoru. Nečistoty obsažené v palivu vedou ke zvýšenému opotřebení. Také voda vázaná v palivu může způsobit v důsledku koroze závažné škody. V nejhorším případě může dojít k úplnému selhání vstřikovací soustavy a tím k zastavení vozidla.
Opotřebení vstřikovací soustavy, resp. karburátoru, má za následek výrazně zvýšenou spotřebu paliva a snížený výkon motoru.

palivové filtry MANN-FILTER

Úkoly palivových filtrů MANN-FILTER

 • palivové filtry MANN slouží provozní bezpečnosti motorů
 • spolehlivě chrání nejcitlivější vstřikovací agregáty a karburátor
 • zbavují paliva nežádoucích nečistot způsobujících opotřebení, např. prachu, rzi nebo vody
 • chrání vstřikovací systémy před škodami způsobenými korozí

Aby mohly být všechny tyto úkoly spolehlivě splněny, jsou zapotřebí filtry vysoké jemnosti a velmi dobré kvality, což filtry MANN v každém případě splňují.

 

KABINOVÉ FILTRY
Kabinové filtry MANN-FILTER filtrují ze vzduchu pyly a jiné nežádoucí částice jako škodlivé plyny (kombinované filtry adsotop®) téměř na 100% a zajištují tak v interiéru vozidla lepší klima. To má značný význam zejména pro alergiky, astmatiky a děti. Nabízí efektivní ochranu pro klimatizační jednotku. Zvyšují komfort v interiéru vozidla a optimalizují jízdní bezpečnost.
Kabinové filtry MANN-FILTER jsou k dispozici ve dvou provedeních:
ČÁSTICOVÉ FILTRY - zabraňují průniku prachu a částeček jako je pyl, saze nebo oděr z penumatik do interiéru. 
KOMBINOVANÉ FILTRY ADSOTOP® - jedná se o speciální filtry s aktivním uhím. Jejich vrstva aktivního uhlí vložená do netkané textilie váže škodlivé plyny.

kabinové filtry MANN-FILTER

Výhody kabinových filtrů MANN-FILTER

 • optimální ventilace interiéru vozidla díky nízkému odporu
 • spolehlivé vyfiltrování i těch nejmenších částic (0,1 µm)
 • konstantní účinnost filtrace během celého servisního intervalu
 • největší účinnost filtrace díky kombinaci mechanické a elektrostatické přitažlivosti
 • přesný tvar a těsnost

 

OLEJOVÉ FILTRY

Motorovým olejem jsou mazány všechny pohyblivé části a funkční prvky v motoru. Následkem spalování pronikají do motorového oleje částice nečistot a zbytky po spalování (saze), což vede ke zvýšení jeho viskozity. To znamená, že přívod oleje není dostačující a ochrana proti korozi nemůže být nadále zaručena. Důsledkem je snížení výkonu motoru, popř. zvýšená spotřeba paliva a v nejhorším případě dokonce i poškození motoru.
Jestliže je olejový filtr pravidelně měněn, cirkuluje v systému pouze čistý olej. To značně zvyšuje výkon motoru a spolehlivě jej chrání před opotřebením. MANN-FILTER olejové filtry spolehlivě zabraňují zvyšování spotřeby paliva a s tím spojeného zvyšování emisí.

olejové filtry MANN-FILTR

Výhody kabinových filtrů MANN-FILTER

 • optimální ochrana motoru
 • těleso je odolné proti tlaku a chráněné proti korozi
 • zpětná klapka je vyrobená z vysoce kvalitního silikonu
 • možnost rychlé výměny pomocí povolovacího klíče

Funkce motorového oleje

 • snižuje tření v ložiscích, mazacích otvorech a mezi pohyblivými částmi
 • slouží k odvádění tepla
 • chrání před korozí